stiftelsen finlandssvensk bokkultur
 

Stiftelsen Finlandssvensk Bokkultur grundades 1945 av Söderström & C:o Förlags Ab för verksamhet som främjer den finlandssvenska litteraturen. Idag delar stiftelsen ut stipendier åt författare av fackböcker och läromedel på svenska i Finland. Till detta räknas didaktiska material för lärare.

Stiftelsen välkomnar ansökningar för fack- eller läromedelsprojekt i olika arbetsskeden och med olika utgivningskanaler. Stipendier beviljas för förberedande arbete i form av arkivstudier, forskning och bearbetning av manuskript. Stiftelsen stöder också utarbetandet av bilder för fackböcker och läromedel.

Tryck- och annat produktionsstöd, ersättning för ett slutfört projekt eller stöd för översättningar hör inte till stiftelsens verksamhetsområde. Stöd beviljas inte för böcker som utkommer samma kalenderår som ansökan görs.

Bokkulturs styrelse sammanställer ett register över stipendiemottagarna, summan de beviljas samt kontonummer. Uppgifterna sparas i fem år.

  Stiftelsen

Stipendier 2019

Ansökan

Kontakt