stiftelsen finlandssvensk bokkultur
 

Stiftelsen Finlandssvensk Bokkultur grundades 1945 av Söderström & C:o Förlags Ab för verksamhet som främjar den finlandssvenska litteraturen. I dag delar stiftelsen ut stipendier för utarbetandet av svenskspråkiga fackböcker och läromedel samt litteratur för barn.

Stiftelsen välkomnar ansökningar för projekt i olika arbetsskeden och med olika utgivningskanaler. Stipendier beviljas för förberedande arbete i form av arkivstudier, forskning och bearbetning av manuskript. Stiftelsen stöder också utarbetandet av illustrationer.

Tryck- och annat produktionsstöd, ersättning för ett slutfört projekt eller stöd för översättningar hör inte till stiftelsens verksamhetsområde. Stöd beviljas inte för böcker som utkommer samma kalenderår som ansökan görs.

Bokkulturs styrelse sammanställer ett register över stipendiemottagarna, summan de beviljas samt kontonummer. Uppgifterna sparas i fem år.

Stiftelsens styrelse består av Jessica Parland-von Essen (ordf.), Lari Assmuth, Jonna Boldt (ombudsman), Fredrik Bäck och Fredrik Hertzberg.

  Stiftelsen

Stipendier 2021

Ansökan

Kontakt